40% повече износ за Канада

  • clock 09 ноември 18:07
  • 56
България / Икономика 40% повече износ за Канада

Само за 6 месеца българският износ за Канада се е увеличил с над 40% като тенденцията е това ниво да се запази. Очаква се и двустранният стокообмен да се увеличи.  Засега той надхвърля 75 милиона долара. Според Александър Манолев канадските инвестиции  в България могат да се повишават, независимо от отдалечеността на държавите.

По време на срещата на заместник-министъра на икономиката Александър Манолев с извънредния и пълномощен посланик на Канада Кевин Хамилтън обсъдиха какво е евентуалното бъдеще в икономическото сътрудничество между двете страни и какви са прогнозираните ползи от приемането на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада.

По думите на Александър Манолев в последните години се вижда устойчива тенденция на увеличаване на износа на фармацевтични изделия, слънчогледови семена и др.  Значителен ръст има и в износа на интегрални схеми и български вина.

На срещата Александър Манолев каза още:

„Оценяваме много позитивно и усилията, положени от Канада за премахване на визовите изисквания за българските граждани – още един инструмент, който ще насърчи контактите между предприемачи от двете страни“.

 Той твърди също, че стоките, които ще бележат ръст в износа ни за Канада, са изделията на хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство, които вече имат определени позиции на канадския пазар.

Положителна роля за развитието на търговските и инвестиционните връзки между България и Канада ще изиграе и създаването на Канадско-българската бизнес мрежа, която обединява българския бизнес в провинция Онтарио.

Канадският посланик пък твърди, че България постига все по-големи икономически резултати и се утвърждава като привлекателна дестинация за инвестиции.

Манолев и Хамилтън са единодушни, че има път за увеличение на канадските инвестиции в България. Има  засилен интерес от страна на канадски инвеститори в сферата на информационните и комуникационните технологии в страната ни.

 

Коментари