Лихвите по депозити и кредити продължават марша си надолу

Съобщават от БНБ.

  • clock 28 юли 14:27
  • 418
България / Икономика Лихвите по депозити и кредити продължават марша си надолу

Банковите лихви по депозитите и кредитите продължават да намаляват, съобщават от  Българска народна банка. През юни основният лихвен процент (ОЛП) е бил 0.00. В сравнение с юни 2015 г. ОЛП намалява с 0.02 процентни пункта, а спрямо май 2016 г. е без промяна.

Индексът СОФИБОР при срочност един месец спада спрямо юни 2015 г. с 0.29 пункта до 0.01%, а този за три месеца - с 0.41 пункта до 0.13%.От банката припомнят, че индексът СОФИБОР е фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове, предлагани на националния междубанков пазар.

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове на нефинансовите предприятия през юни 2016 г. спада на годишна база с 0.38 процентни пункта до 0.35%, а по тези в евро - с 0.23 пункта до 0.40%.
В сравнение с юни 2015 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.82 пункта до 0,77%, а по тези в евро нараства с 0.54 пункта до 0,80%.

През юни 2016 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове на домакинствата се понижава с 1.05 пункта на годишна база до 1.41%, а по тези в евро - с 0.98 пункта до 1.20%.
Средният лихвен процент по кредитите на фирмите до един милион евро, договорени в левове, се понижава през юни на годишна база с 0.96 пункта до 4.70%, а по тези, договорени в евро с 0.54 пункта до 4.72%.
Единствено повишаване има при кредити и депозити над милион и половина лева. Средният лихвен процент по кредитите над един милион евро, договорени в левове, се качва на годишна база с 0.58 пункта, а по тези, договорени в евро - с 0.30 пункта.

През юни средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава на годишна база с 0.88 пункта до 9.51%, а по тези в евро - с 0.91 пункта до 6.69%. При жилищните кредити в левове той спада с 0.80 пункта до 4.97%, а по жилищните кредити в евро - с 0.39 пункта до 5.75%.

На месечна база през юни средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява с 0.49 пункта, а по тези в евро - с 0.66 пункта. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.06 пункта, а по жилищните кредити в евро се увеличава с 0.14 пункта.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през юни 2016 г. намалява на годишна база с 0.92 пункта до 10.42%, а по кредитите за потребление в евро - с 0.98 пункта до 7.42%. Годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове се понижава спрямо юни 2015 г. с 0.87 пункта до 5.40%, а по жилищните кредити в евро - с 0.48 пункта до 6.18%.

На месечна база през май 2016 г. ГПР по кредитите за потребление в левове намалява с 0.54 пункта, а по тези в евро - с 0.82 пункта. При жилищните кредити в левове той спада с 0.07 пункта, а по тези в евро нараства с 0.06 пункта, съобщават от БНБ.

 

Коментари