Fibank отчита 255 млн. лв. печалба преди обезценка за 2016 г.

  • clock 31 януари 21:42
  • 690
България / Икономика Fibank отчита 255 млн. лв. печалба преди обезценка за 2016 г.

Fibank (Първа инвестиционна банка) приключи 2016 г. с печалба от 255 млн. лв. преди обезценка на неконсолидирана база, запазвайки трета позиция по големина на активите в България след УниКредит Булбанк и Банка ДСК. Банката е най-голямата институция в страната с български капитал. Възвръщаемостта на капитала след обезценки и данъци е 11,17%.

 Банката отчита ръст от 10,2% на приходите от банкови операции, които достигат 450 млн. лв. Най-голям дял в нарастването се дължи на нетния лихвен доход, който се увеличава с 22% спрямо края на 2015 г. През 2016-а година банката отчете ръст от 9% на годишна база и при нетния доход от такси и комисиони, който достигна 88,5 млн. лв.

Първа инвестиционна банка приключи 2016 година със силни финансови резултати и стабилна ликвидна позиция от 28,10%, спрямо 25,36% към края на 2015 г. В края на изминалата година банката отчете печалба от 255 млн. лв. преди обезценка.

Банката бележи ръст от 9,8% на привлечените депозити. По този начин депозитите на физическите лица нарастват до 6,4 млрд. лв., а ръстът при бизнес клиентите е 25,3%, като и в двата сегмента се наблюдава тенденция на устойчив интерес към депозитните продукти на банката. Добрите резултати постигнати през 2016 г. отразяват стабилното развитие на Fibank, съобразно пазарните условия и балансирания подход на управление в динамичната външна среда и са предпоставка за още по-добри резултати през 2017 г.

Виктория Груп - Лятна Ваканция 2018
Коментари