Стрес-тестовете - успешни за българските банки

  • clock 12 август 19:29
  • 594
България / Икономика Стрес-тестовете - успешни за българските банки

БНБ току-що прие резултатите от прегледа на качеството на активите и стрес-тестовете на банките. В мрежата може да бъде видяно видеобръщението на управителя на БНБ, Димитър Радев по този повод. Съвсем накратко неговите заключения са:
- Дори и при най-черните сценарии, капиталите на нито една българска банка не падат под минималния изискуем праг. Те. капиталовото им обезпечение е повече от добро;
- Основният показател за финансова устойчивост на банките е значително над минималните регулаторни изисквания на системно ниво, а също така и над средните равнища за европейските банки;
- БНБ ще издаде предписания за подобряване на буферите и управление на някои от рисковите експозиции на всяка банка поотделно, както често го е правила и досега .
- националната банкова система мина стрес-тестовете с по-добри резултати от системата на Еврозоната. Там проблемите в някои италиански, английски и испански банки са наистина дълбоки.

Стрес-тестовете на европейските банки измерват какво би се случило с финансовите институции, ако на пазара настъпят внезапни неблагоприятни тендеции. Например рязък срив на цените на недвижимите имоти, тогава се измерва обезпечеността по ипотечните кредити и т.н. и т.н. Българските банки се справиха повече от чудесno.

Виктория Груп - Лятна Ваканция 2018
Коментари