Как се покриват 12 хиляди гласа за Референдума? И то наведнъж

Как най- масовият за обществото ни вот бива саботиран само чрез една единствена секция? Кой успява да изтрие изборното право на точно 12 769 души, когато нужните, за да стане референдумът валиден и задължителен, са още само 12 027 гласа...

  • clock 10 декември 19:50
  • 13901
България / Политика Как се покриват 12 хиляди гласа за Референдума? И то наведнъж
Тъй като повече от 30 дни никой от изобщо посещаващите парламентарната сграда не се сеща какво изкрещяха 3 милиона и половина българи, пръснати по света, екипът на FRONT.BG се принуди да рови по- надълбоко, чак до грозното.

А то е много грозно.

В следващите редове ще ви покажем нагледно как всички недостигащи, за да е задължителен Референдума гласове идват от една единствена секция. Най- нагло.

Откраднати, низвергнати и подиграни се оказват всички три милиона гласове до един. Вече повече от месец. И преди да направят това и с малкото останало от душичката ви, ви предлагаме да разгледате изключително любопитен протокол на Районната избирателна комисия София – област.

Единствено в него, за разлика от всички останали РИК в страната, има поправки. Което е абсолютно изключение не само за тези избори.

Как грешката, касаеща правото на глас на над 12 хиляди души, е заобиколила защитата на компютърната система, за нас остава непонятно. Съобразно опита от предаване на изборни протоколи на допитани от FRONT.BG членове на комисиите, това е невъзможно.

Е, за някого явно не баш.
Сега по същество.

Протоколите на комисията на РИК София- област в сайта на ЦИК са два – оригиналният – сканиран, и числов - въведен в компютърната система за изборите. За удобство по-долу ще ги наричаме сканиран и числов.

Това представлява числовият, а сканирания ще виждате според примерите по- долу:

Първото съмнително нещо – и най-важното – е това, че в т. 2 от протокола на РИК, озаглавена “Брой на гласувалите според подписите в избирателните списъци”, има нанесена поправка. Първоначално е записано числото 134 188 души гласували. После то е зачертано и над него е нанесено друго число – 121 419 души гласували.

Разликата е точно 12 769 души.
А достатъчните, за да стане референдумът валиден и задължителен, бяха още само 12 027 гласа.

Тоест, може би тук е извършена машинация, която да направи референдума невалиден.

Второ. В оригиналния протокол има нанесена още една поправка – в т. 1 “Брой на гласоподавателите в района според избирателните списъци.” Първоначално е записано числото 205 792, а после то е поправено на 214 753.

Тук може и да се допусне, че е техническа грешка при попълването на оригиналния протокол. Числото обаче на броя на избирателите в района би следвало да е записано много ясно в протокола за предаване книжата за референдума от ЦИК на РИК. И просто да бъде пренесено в оригиналния протокол на РИК. Което явно или не е станало, или е правена поправка с по-късна дата с цел промяна на резултата.

Тук обаче имаме и още един проблем - в числовия протокол срещу същата тази т. 1, цитирана по-горе, е пък записано съвсем друго число, различно от цитираните вече две – 206 212.

Така вече нещата добиват сатиричен образ, далеч от обикновеното объркване, тъй като числата от оригиналния протокол се въвеждат от оператор в системата, отчитаща изборните резултати. Ако операторът сбърка, то председателят на комисията е до него. Освен това после и двамата задължително сравняват двата протокола и би следвало да установят и поправят тази грешка. А и другите, за които ще стане дума по-долу.

Така или иначе обаче абсурдът е налице. Чудовищно нагло лице.

Трето. В протоколите на СИК и съответно на РИК има няколко контроли. Същността им, най-общо казано, е, че сборът от няколко числа трябва да отговаря на друго число в протокола. Така например сумата от числата, записани поотделно в подточки “а”, “б” и “в” на точки 6.1., 6.2. и 6.3. от оригиналния протокол плюс числото от т. 7 трябва да е равен на числото, записано в т. 3 от оригиналния протокол.

Това е записано и в самия протокол. Но това не е всичко. Ако има разминаване между числата по горното правило, програмата на компютърната система за въвеждане резултатите от изборите изпищява, отчита грешка. И въвеждането на всички останали числа просто не може да продължи.

Да, ама в т. 6.2. има такава грешка. В оригиналния протокол записаните числа са следните:

а) брой действителни бюлетини с отговор “Да” – 76 824
б) Брой действителни бюлетини с отговор “Не” – 29 328
в) Брой бюлетини без отбелязан отговор… - 12 356.

Сборът им е 118 508. Като се прибави и числото по т. 7, сумата е 121 419.

Това е правилно.

В числовия протокол обаче числото срещу т. 6.2., в е 12 354, тоест с 2 по-малко.

В този случай компютърната програма за изборите би следвало да е отчела грешката, тя да бъде поправена на място, за да може да се продължи с въвеждането на останалите числа.

Това обаче не е направено. Което води до хипотезата, че с този числов протокол (а може би и с оригиналния) е правено нещо, след като той е бил въведен в системата.

Четвърто. Грешка от този род има и в т. 7, б. В числовия протокол е записано числото 75, а в оригиналния – 31.

Числото в оригиналния протокол е вярното, тъй като сумата от числата по т. 7,а и 7,б трябва да е равен на числото, записано в т. 7. А в числовия е грешното.

В последните седмици от толкова говорене за популизъм (и от самия него), от неспиращата пропаганда, коментираща пропагандата, от всички знайни и незнайни интелектуалци, политолози, социолози и гадатели, е лесно човек да забрави напълно първоначалната си цел. И независимо дали подкрепяме, или се изприщваме от въпросите на Референдума, тя бе една –

която власт лъже, да се маха.

 

Много вече тръгнаха с оставки. Още много предстои да ги последват.

 

Коментари