Прочухме се: Партията на Радан Кънев обявена за научен феномен

Слагат я редом с котката на Шрьодингер

  • clock 27 май 15:04
  • 8131
freak.bg / freak.bg Прочухме се: Партията на Радан Кънев обявена за научен  феномен

Физици от Йейлския университет в САЩ обявиха нов пробив не само в квантовата физика.

Те проведоха нов експеримент на Шрьодингер – прочутата котка, която хем е жива, хем не е – с който доказаха, че в нерелативистичната физика, въпросната котка може не само да е в такова полярно състояние, но и да се намира едновременно на две и повече различни  места.

Да припомним първо, че котката на Шрьодингер е  теоретичен експеримент,  направен  от австрийския физик Ервин Шрьодингер през 1935 г.: Ако в  затворена кутия с котка има устройство, съдържащо радиоактивно ядро и съд с отровен газ, ще се получи следното: според  експеримента вероятността ядрото да се разпадне за 1 час е 50%. Ако ядрото се разпадне, механизмът се задейства, отваря съда с отровен газ и котката умира. 

Според Шрьодингер, ако върху ядрото не се провежда наблюдение, състоянието му се описва като суперпозиция (смесване) на две състояния - разпаднало се ядро и неразпаднало се ядро, следователно, котката е жива и мъртва едновременно.

Ако кутията бъде отворена, експериментаторът трябва да види кое да е от двете състояния - "ядрото се е разпаднало, котката е мъртва" или "ядрото не се е разпаднало, котката е жива", но и двете са възможни  и реални, а големият въпрос на квантовата физика е кога  системата престава да съществува като смесване на две състояния и избира едно конкретно?

Новата "кутия" за котка на учените от Йейлския университет представлява два отделни микровълнови резонатора, в които се създават такива условия, че фотоните могат да съществуват в тях само на определени дълги вълни. Тези резонатори са свързани помежду си посредством затворен свръхпроводник, който в случая играе ролята на изкуствен атом.

Ако в тези „Кутии” се пуснат няколко фотона, "изгубени" помежду си на квантово ниво, цялата структура се превръща в една котка на Шрьодингер, разделена на две части - това, което се случва с фотоните в един от резонаторите, ще се отрази на съдбата на частиците във втория.  И тук, както при Шрьодингеровата "котката",  реалното състояние – къде се намира въпросната „котка” - може да се разбере само в случай, че се отворят и двете "кутии" - в противен случай, наблюдателят ще види комплект от несвързани помежду си фотони.

От Българския парламент приветстват откритието и са изпратили описание на състоянието на партията на Радан Кънев,  която се намира  едновременно във властта и в опозиция,  при това – напълно реално и видимо с просто око,  а не на ниво мисловен експеримент.

Наблюдателят може и да вижда хаотично движение на напълно несвързани помежду си политически фотони, но истината е, че те се намират едновременно на две места.

Например на опозиционен митинг и в Министерството на здравеопазването. Американските учени са обещали да разгледат внимателно явлението, но и от първо четене се вижда, че става дума за научен феномен, който – вън от всякакво съмнение – ще  прослави Клета Майка България по всички земни кълбета.

Коментари