Отива ли физическата клавиатура в историята?

  • clock 10 април 08:30
  • 500
Развлечения / Спорт  Отива ли физическата клавиатура в историята?

Клавиатурата е неизменна част от всяка компютърна конфигурация, но това може и да се промени в някакъв момент. Apple регистрира нов патент за чувствителна на допир повърхност, която заменя физическата клавиатура на електронно устройство.

Патентът предлага диаграма, на която MacBook клавиатура е заменена от капацитивна повърхност, която разпознава натисканията без нуждата от бутони. Компанията описва тази технология като "писане без забавяне", тъй като тя напълно елиминира натискането на бутоните и времето, което преминава от натискането на клавиша надолу до отчитането на въведения символ.

В допълнение, патентът описва плоската клавиатура без бутони като "чувствителна на степени на натиск", което означава, че тя може да използва 3D Touch технологията на Apple.

Както при много патенти, тяхното съществуване не означава задължително, че ще бъдат реализирани, но е интересна идеята, която компанията обмисля, особено като се има предвид колко неразривно свързани са потребителите с физическото усещане при писането.

Източник: HiComm
Коментари