ЕК предлага резерв за приспособяване към Брекзит в размер на 5 млрд. евро

НОВИНИ ЕК предлага резерв за приспособяване към Брекзит в размер на 5 млрд....

Европейската комисия предложи създаването на резерв за приспособяване към Брекзит в размер на 5 млрд. евро, както беше договорен от Европейския съвет през юли. Той цели да смекчи икономическите и социални последици в страните-членки и най-засегнатите сектори до края на годината. Резервът ще е в подкрепа на бизнеса и заетостта в тези сектори и ще подпомогне регионите и общините, в т.ч. и засегнатите от риболовната дейност във водите на Обединеното кралство. Също така той ще е в помощ на публичната администрация за правилното функциониране на границите, митниците, санитарния и фитосанитарния контрол, както и за гарантиране на основните услуги за засегнатите граждани и фирми. 

Популярни

Още теми...