Задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните в община Болярово

НОВИНИ Задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните в община Болярово

От новата учебна година за 4-годишните деца от община Болярово се въвежда задължителна предучилищна подготовка.  В общината функционира една детска градина с два филиала и според направените проучвания  в тях са обхванати всички 4 – годишни. В град Болярово в детска градина „Здравец” се обучават 12 деца, във филиала в село Воден- 6, а в село Стефан Караджово –две. Родителите на всички деца, от тази възрастова група, са заявили  желание за задължителна предучилищна подготовка. На последното си заседание Общинският съвет е взел утвърдително решение, предстои дейността да бъде финансово осигурена.

Популярни

Още теми...