Започна Националното външно оценяване по математика след 4-ти клас

В 10 ч. днес започна Националното външно оценяване по математика след 4-ти клас. На него се очаква да се явят над 60 хиляди ученици.Изпитът ще продължи 60 минути, като за учениците със специални образователни потребности е предвидено допълнително време за работа. Външното оценяване включва 25 задачи, сред които такива с възможност за избор между три отговора, с кратък отговор и текстови задачи. Учениците трябва да пишат с черен химикал върху отделна бланка, която след това ще се сканира и оценява електронно.За изпита четвъртокласниците могат да използват молив, гума, линия, пергел и триъгълник. Резултатите от външното оценяване по математика, както и от това по български език и литература, което се проведе вчера, ще са готови на 7 юни.

Start typing and press Enter to search