Верните отговори от външното оценяване по математика – на сайта на МОН

Министерството на образованието публикува на сайта си верните отговори от Националното външно оценяване по математика след 4 клас, на което днес се явиха над 57 000 четвъртокласници. Външното оценяване включваше 25 задачи, сред които такива с възможност за избор между три отговора, с кратък отговор и текстови задачи. Изпитът започна в 10.00 часа и продължи 60 минути, като за учениците със специални образователни потребности бе предвидено допълнително време за работа. Как се справиха с външното оценяване ученици от столичното 73-то средно училище „Владислав Граматик“:  „Изпитът мина добре, беше лесен“.  „Добре мина, надявам се да изкарам шестица и да завърша 4-ти клас успешно“.  Голяма част от учениците бяха притеснени по време на днешното външно оценяване по математика, сочат наблюденията на Венета Василева – зам.-директор на 73-то училище. „Нормално е деца, които са на 10 години да се притесняват. Това е първият им сериозен изпит“, каза тя. Родители на четвъртокласници чакаха с нетърпение пред входовете на училищата края на външното оценяване. В отговор на въпрос колко време се е готвила дъщеря ѝ за изпита майка заяви: „През всичките тези години общо взето, трети и четвърти клас – през зялото време“. Резултатите от външното оценяване по математика, както и от това по български език и литература, което се проведе вчера, ще са готови на 7 юни. 

Start typing and press Enter to search