Уникални растения привличат природозащитници и туристи към Конявската планина

Редки растителни видове като косовски божур, урумово лале, алпийска роза и др. привличат  природозащитници и туристи към Конявската планина. В началото на юни най-атрактивен е дивият божур, разказва природозащитникът планинар от Кюстендил инж. Севделин Атанасов: „Става въпрос за червени, наречени косовски божури. Площта (където се срещат) е около три-четири декара – в една долинка, по продължение на долинката. Там ходят хора непрекъснато, научили са вече къде е това находище – ходят, гледат, снимат. В Конявската планина растат и т. нар. ендемити – редки и защитени видове, които имат ограничен ареал, срещат само на това място. „Има и други интересни цветя като бял бърдун, като планинска съсънка. В Конявската планина се вижда и така нареченото сръбско звънче, което е балкански ендемит и което наистина е рядко срещано -то расте само по варовикови места, където има варовикови скали. Аз съм виждал и съвсем близо до връх Виден, и до един връх Куклата. Видях и две урумови лалета, там където са божурите, което много странно как са се появили там, защото трябва по някакъв начин луковицата да е пренесена там. Те със семенца, доколкото знам, не се разпространяват“, каза още Севделин Атанасов.

Start typing and press Enter to search