1200 души с увреждания ще бъдат обучени и наети на работа през 2021-ва

Tази година ще бъдат обучени и наети на работа 1200 души с увреждания – това ще стане с 9 милиона лева от Националния план за насърчаване на заетостта. Социалният министър Деница Сачева обяви, че подкрепа се осигурява и през фонд “Социална закрила”. С 50 хиляди лева от него е финансирано купуване на ново оборудване за проекта на фондация “Светът на Мария” за учебна кухня. Предвидено е социална интеграция и професионално обучение там да получат 30 души с интелектуални затруднения. Сачева добави: “Ние бихме искали в бъдеще да има много такива проекти и да можем да финансираме още такива бели лястовици, защото заетостта на хората с увреждания е една тема, която е изключително важна не само за приобщаването на тези хора, но е важна за цялото ни общество”. 

Start typing and press Enter to search