165 години читалищно дело в България

Днес се навършват 165 години читалищно дело в България. На този ден през 1865 година в Свищов е основавано първото българско народно читалище по инициатива на учителя Емануил Васкидович, Георги Владикин, Христаки Филчов и Димитър Начович. В него е учреден първият български музей, първата обществена библиотека с дарение от 800 тома книги на различни езици, създаден е първият български хор за многогласно пеене. 

Start typing and press Enter to search