Трудови договори, прекратени през 2003-та година, продължават да излизат като действащи в системата, и така на хората се отказват социални помощи. От Инспекцията по труда съобщават, че тези случаи са много, а проблемът се е появил откакто държавните институции имат достъп до регистрите на НАП. Продължават опитите за източване на осигурителната система, които компетентните органи осуетяват, а също и недостигът на кадри на пазара на труда, където свободни работни места се заемат от непълнолетни

- РЕКЛАМА -