Наименование на партия/коалиция или инициативен комитет

Предмет на договора

Срок на договора

Медия

Обща стойност
/сума в лева без ДДС/

ГЕРБ

Медийно отразяване на ГЕРБ в кампанията за Eвропейски избори 2019

09.05-26.05 2019 година

„Медиа проджект 64“ ЕООД

Информационна агенция fron.bg и съпътстващи я електронни издания

1 000