Анино зачатие

На 9 декември се отбелязва зачатието на св. Ана, майката на Богородица. Света Ана е потомка на известен род – Адроновия. Култът към светицата се разпространява широко през шести век, когато в Константинопол е построена първата черква, носеща името й.

Дълго време Йоаким и Анна нямали деца. Освен личната си мъка трябвало да понасят и обществения укор, тъй като бездетството, считано за Божие наказание, не се посрещало със съчувствие. С молитва и надежда дошла вестта за дългоочакваната рожба, която ще бъде наречена Мария.

Света Ана е покровителка на брака, семейството, майчинството. Закриля девиците, бременните и вдовиците. Денят започва да расте след 9 декември. Счита се, че се ражда нещо ново, нова светлина, ново време, нов късмет.

Нощта срещу празника се смята за най-дългата в годината. Това е гранична нощ между нашия и отвъдния свят, нощ за магии, заклинания и прокоби.

 Поверия за деня на СВЕТА АННА – 9 ДЕКЕМВРИ

Молитви за бременност

Премилосърдни Господи и праведни Боже!

Ти в земния рай благослови нашите прародители със съпружество и установи брака за умножаване и запазване на човешкия род.

Молим ти се, благослови и нас, Твоите раби (имената), и ни освободи от всяко свързване, от злодейството и чародейството на сатаната и неговите слуги.

Дай ни плод от утробата, за да раждаме и възпитаваме чада за вечния Твой живот. Амин!

***

Господи Иисусе Христе, Сине на живия Бог, който чрез чудо направи плодна утробата на преблагословената девица Мария, тъй че от Светия Дух тя да зачене, роди и отгледа Тебе – нашия Бог и Спасител!

Умилно те молим да дадеш плод на нас – Твоите раби (имената), за да родим здрави деца и с Твоята благодат да ги отгледаме и възпитаме като добри служители на Твоето царство и Твоята църква, в името на Отца, и Сина, и Светия Дух. Амин!

***

Господи Иисусе Христе, Сине на живия Бог!

Ти в Своето идване по плът чудотворно благослови брака като го освети с началото на Своите чудеса.

Умилно ти се молим, поради застъпничеството на Твоята майка и преблагословената девица Мария и на всички Твои светии, за които и сам свидетелстваш, че молитвите им се издигат като тамян пред Тебе, благослови и нас – Твоите раби  (имената), да останем съединени в брачно общение.

Оживи вътрешностите ни и ни дай чада, та да имаме добри наследници на християнския си дом за Твоя хвала и слава, заедно с Отца и Светия Дух во веки веков. Амин!

***

- РЕКЛАМА -