Административен съд – висока натовареност през 2019

Съдия в Административен съд- Враца е разглеждал по над 23 дела месечно през миналата година, обобщиха от правораздавателната институция. Статистиката нарежда врачанските магистрати в челните позиции сред другите съдилища в страната. Както и през предишни години съдиите нямат нито един просрочен съдебен акт.

Start typing and press Enter to search