Административният съд отмени финансова корекция, наложена на община Добрич

НОВИНИ Административният съд отмени финансова корекция, наложена на община Добрич

Административният съд в Добрич отмени финансова корекция, наложена на община Добрич във връзка с осъществяването на обществена поръчка за реконструкция на Пречиствателна станция за отпадни води. Обектът беше част от интегрирания проект за подобряване на водния сектор в град Добрич.  Сигналът, разгледан от Административния съд в Добрич, е за установено нарушение при възлагане на обществената поръчка за реконструкция на Пречиствателната станция за отпадъчни води. На общината беше наложена финансова корекция в размер на близо 2 милиона лева.  Съдът е преценил, че не е установено наличие на нарушение на европейското или националното право, което да води до необосновано разходване на бюджетен ресурс. Липсват предпоставки за определяне на действията на Община Добрич като нередност, а оттам и за налагане на финансова корекция. На това основание глобата е отменена. Решението на съда може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

Още теми...