АИКБ представя Национална карта на недекларираната заетост

НОВИНИ АИКБ представя Национална карта на недекларираната заетост

Асоциацията на индустриалния капитал в България ще представи Национална карта на недекларираната заетост. Проектът е част от усилията за подобряване достъпа до заетост и ограничаването на сивите практики при наемния труд.  Националната карта, изготвена от експерти на бизнесасоциацията, съдържа огромна по обем информация за нагласите на работодателите и наетите към проявите на недекларираната заетост; оценка на нейния дял; уязвимост на отделните възрастови групи към сивите практики, както и оценка на рисковете, които крият новите форми на заетост и тяхната приложимост по браншове. Картата е единствената по рода си не само на национално, но и на европейско равнище и е разработена на основата на проведени две национално представителни проучвания сред работодатели и персонал като дава ясна картина за проявленията на недекларираната заетост. Националната карта ще бъде представена в рамките на дискусия с участието на представители на държавната администрация, браншови и граждански организации, работодатели и заети лица.

Още теми...