Антикризисни мерки

Основно работодатели от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ са подали заявления по мярката „Запази ме“ за подкрепа на работниците и служителите излезли в неплатен отпуск поради въведените противоепидемични мерки. Средствата по тази програма се изплащат директно по сметките на съответните работници и служители.

Популярни

Още теми...