Уважаеми медии,
Искам да ви споделя моята позиция относно опити да бъде спекулирано и използвано будното гражданско общество на „Младост”, да бъде настройвано срещу мен и опитите ми да спра компрометирана процедура за обществена поръчка за милиони левове по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”.
Още в началото искам да изясня, че твърденията, афиширани от граждани и дори от страна на общински съветник в медии, че „всичко е наред с процедурата и тя е приключила” – ТОВА НЕ Е ВЯРНО! ПРОЦЕДУРАТА ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА САНИРАНЕ НА бл. 7, бл. 52, бл. 201, бл. 213, бл. 220А, бл. 451, бл. 457 НЕ Е ПРИКЛЮЧИЛА, ТЪЙ КАТО НАЗНАЧЕНАТА ОТ МЕН КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ПРЕДСТАВИЛА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА СИ! Очаквам дейността на комисията да приключи в срок до 13-ти март, когато изтича удължения едномесечен срок, поискан от председателя на комисията на тази поръчка. Дори твърдението, че бавя процедурата „вече 3 месеца” е смехотворно и некоректно, защото аз съм назначен за кмет от около 2 месеца.
Медии ми изпратиха позицията на представители на етажната собственост на четири блока в „Младост”  – бл. 451, бл. 457, бл. 220А и бл. 213, относно участието на техните сдружения в програмата за безплатно саниране. Аз не считам като кмет, че с гражданите трябва да си комуникирам чрез медиите. Кабинетът ми е винаги отворен за гражданите, да дискутираме такива теми. Лично каня представителите на етажната собственост на останалите блокове, които в сряда не присъстваха на импровизирания брифинг на медиите, а там бяха само граждани от един блок.
След разговор с представители на етажната собственост на въпросния блок в „Младост”, кандидатствали по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, искам да благодаря за проявеното разбиране на повечето от тях, относно проблемите , идентифицирани в хода на възлагане на обществената поръчка.
Но за тези, които искат да ми оказват натиск (включително днес сутринта по национална медия, общински съветник ми даваше неадекватни и незаконни „съвети” как и защо трябва да приключа процедурата, въпреки констатираните до момента несъответствия по документацията, без да разполага с информация, предвид обстоятелството, че комисията не е приключила работа  и същата е задължена да пази обстоятелствата около поръчката в тайна), да представляват лобистки или други неясни за мен интереси, заявявам категорично:

1) Подвеждат ви – информацията, която някой ви е изнесъл от общината е непълна и невярна. Някой умишлено ви манипулира. Процедурата по тази обществена поръчка не е приключила! Все още чакам доклад от председателя на комисията, отговаряща за нея. Той на 23.01 ми поиска едномесечно удължаване на срока.
2) Категорично няма да се поддам на натиск и няма протест, общински съветник или някой друг, който да ме накара да извърша противозаконни действия и да придвижа напред обществена поръчка за над 7 млн. лева  ако за същата не е категорично установено, че е законосъобразна. Считам, че 99% от жителите на „Младост” ще ме подкрепят в това.
3) След консултация с експерти, ми беше докладвано, че ако влезем в хипотеза, че аз подпиша опорочена процедура, фирмите, участващи в нея, които не са доволни от нейния изход, веднага ще обжалват. Тази съдебна процедура е дълга, може да отнеме и повече от година. Саниране през това време няма да има!
Ще ви държа информирани своевременно за развитието на казуса и становището на комисията, когато такова ми бъде представено!
Считам като кмет, че имам късмета да управлявам един от районите с най-активни, будни и мислещи хора в София. Разбирам желанието и нетърпението ви да живеете в по-топли апартаменти и по-добре изглеждащи сгради. Но искам още в началото да заявя, че няма да допусна да се изхрачат над 7 милиона лева, средства от данъците ни с неясни процедури, с пороци, като това възлагане за саниране на 7 блока в „Младост”.
За това тук ще изложа само фактите по тази ОП (обществена поръчка), а вие си направете изводите.
➢ Тя е започнала през юни 2019г., но работата на комисията е форсирана точно преди изборите и дори по-времето, когато спечелих, но не бях назначен все още за кмет;
➢ Като главен архитект към оня момент на стартиране на ОП не съм имал никакво отношение към нея и това по никакъв начин не е касаело задълженията ми;
➢ За 7 обособени позиции (т.е. 7 блока в „Младост”) има подадени 35 оферти от същия брой фирми;
➢ На етап разглеждане на офертите през лятото на 2019г. са отпаднали голям процент от офертните предложения;
➢ По 3 от позициите няма допуснати кандидати (Уточнявам, че по закон кметът има право на директно възлагане, когато няма фирми участнички имащи възможността да реализират даден СМР проект по ОП);
➢ Комисията отговаряща и разглеждаща цялата процедура е от 7 човека – трима представители на районната администрация и 4 външни експерти;
➢ Кметът не участва в работата на комисията. Той е последната инстанция на база експертизата на комисията, подписва и одобрява за реализация ОП. Ако има подписани протоколи от разглеждането, но с особено мнение, разглежда становището с причината за това особено мнение.
➢ ВНИМАНИЕ – до тук всичко добре, но тук идва тънкият момент с отговора на въпроса – „ЗАЩО КМЕТЪТ АРХ. СТЕФАНОВ НЕ ПОДПИСА И ВЪРНА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА КОМИСИЯТА ТАЗИ ТАКА ЗНАЧИМА ЗА МНОГО ЖИТЕЛИ НА „МЛАДОСТ” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА?”
➢ Разглеждайки 4-те протокола издадени от комисията от работата и по различните етапи на ОП, забелязах, че липсват подписи на членове на комисията на 2 от протоколите .
➢ КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВАМ, че аз няма да извърша незаконни действия, след като по някаква причина членове на комисията не са пожелали да подпишат протоколи, свързани с избора на фирми изпълнители на санирането, а видите ли от мен се очаква аз да си сложа подписа и да УЗАКОНЯ КОМПРОМЕТИРАНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА НАД 7 МЛН. ЛЕВА
ПОСЛЕДСТВИЯТА:
➢ Ако одобря такава поръчка, аз ставам обект на разследване за незаконни действия като начало от АДФИ, а може и от други институции – ОТКАЗВАМ!;
➢ Провеждането на нова процедура ще отнеме поне още 6 месеца;
➢ Считам, че съм взел най-правилното и отговорно решение към жителите на „Младост”, връщайки за преразглеждане тази ОП и считам, че това е най-отговорното отношение към тези 7 милиона лева, платени от нас гражданите, от нашите данъци;
➢ Това е само един сериозен порок на тази процедура, но не е изключено да има и още, ако съответните органи, разгледат детайлно документацията;

ВАШ КМЕТ: АРХ. СТЕФАНОВ

- РЕКЛАМА -