Честиито на Ангел, Ангела, Алина, Ангелина, Ангелинка, Анжело, Анжела, Архангел, Гавраил, Гаврил, Мила, Милка, Милан, Милен, Милена, Миленка, Михаил, Михаел, Михаела, Михаила, Огнян, Огняна, Пламен, Пламена, Рада, Ради, Радивой, Радка, Радко, Радмила, Радослав, Радослава, Радостин, Радостина, Райко, Райна, Райчо, Рангел, Рая, Руси, Серафим, Емилия, Емил.

Осми ноември е посветен на Архангел Михаил, Архангеловден. Смята се, че на осмия ден от Страшния съд Исус ще дойде и ще съди живите и мъртвите.

Ангелите са пазители на човешкия род. Всеки, при раждането си, получава един от тях да го пази и закриля, да го предпазва от грях и да го подтиква към добро. В тяхната йерархия има девет чина. Те са разпределени в три последователни степени – горна, средна и долна. В първата степен властват шестокрилите серафими, след това херувимите,сирите, властите и началата. Предводител на всички е св. Михаил. Той е вестител и представител на Божиите тайни.

Заедно с него до Божия престол винаги седят архангел Гавраил (носител на Божиите тайни), Рафаил (лечител на недъзите), Уриил (просветител на душите), Салатиил (молител и застъпник пред Бога), Ихудиил (прославящ Господа) и Варахиил (подател на Божиите благословения). Всички ангели се смятат за пазители на хората и църквата се обръща към тях с молитва: „Да ни ограждат с покрова на крилете на невеществената си слава и ни избавят от беди.“

Вярва се, че Архангел Михаил е пазителят на тялото на Моисей, и че превежда душите на мъртвите до рая или ада. Вярва се, че възприема човешки или дори животински облик, за да помогне на хора в беда. Играе важна роля в ежедневната битка на човеците с демоните на злото.

В българската народна традиция хората вярват, че ако светеца застане до главата на болния, той ще умре, ако застане до краката му – ще оздравее. Смята се, че той е милостив и състрадателен към бедните и онеправданите. В чест на светеца се коли курбан и се приготвят обредни хлябове.

 

източник БЪЛГАРИТЕ

- РЕКЛАМА - евтин куриер