Археологическо проучване на местността „Градището“ – нови открития

Нови помещения и артефакти са открити при археологическото проучване на късноантичната църква в местността „Градище“ край Враца. Сред находките са монети, които дават светлина на времевия период в който се е развивал открития край Вратцата храмов комплекс.

Start typing and press Enter to search