БАККО подкрепя мерките на държавата срещу кабелното пиратство

Българската асоциация на кабелните и комуникационните оператори (БАККО) подкрепя мерките, предприети от държавата, за пресичане на порочни практики, свързани с нарушения на авторското право.

Като оператори, които работят на светло и спазват законовите изисквания, подкрепяме усилията на държавните органи да сложат край на безпрецедентните практики на кражба на съдържание и укриване на броя на абонатите, които обезсмислят усилията на всички оператори, които искат да работят в условията на нормален конкурентен пазар.

В качеството си на браншова асоциация, която обединява платформени оператори, с пазарен дял над 65%, БАККО изразява позицията,  че мерките предприети от държавата и органите на реда за важна крачка към нормализиране на пазара на платена ТВ, на който има около 30% сив сектор.

БАККО има последователна, ясна и категорична позиция по отношение на пиратството и ъндъррепортинга, и считаме, че последиците от тези практики създават конкурентни предимства за нарушителите и като цяло нанасят значителни вреди на пазара на разпространение на платена телевизия.

Във връзка с изразени мнения относно  „по-опасни видове пиратство“ , считаме, че няма „по-добро“ и „по-лошо“ пиратство, както няма големи, малки и средни  оператори, а само такива, които работят на светло и други, които работят в нарушение на закона.

БАККО ще продължи усилията си за създаването на конкурентен пазар, в условията на  който членовете ни да предоставят качествени услуги на своите абонати, което винаги е било основната цел в работата ни.

Start typing and press Enter to search