Българската църква чества Събор на пресвета Богородица

НОВИНИ Българската църква чества Събор на пресвета Богородица

На втория ден на Рождество Христово църквата възхвалява с благодарствени песни пречистата Божия майка, родила Спасителя. Празникът се нарича Събор на пресвета Богородица. Празникът поставя акцент върху съхраняването на традиционните семейни ценности. Благородният Йосиф и Дева Мария успяват да спасят новородения младенец от разгневения владетел Ирод, който съзрял заплаха, че ще бъде свален от трона. Той подозирал, че с появата на Божия син ще последва и основаването на ново земно царство. И когато не открил Христос, царят издал заповед за избиването на всички новородени момченца във Витлеем. Жестокостта на владетеля принуждава Йосиф да вземе младенеца и майка му Дева Мария и да избягат в Египет. Празникът обръща внимание на ролята на родителите за опазването на децата и правилното им възпитание. Откроява се и друго послание – да проявяваме състрадание към бежанците, защото и семейството на Божия син е търсило спасение.

Популярни

Още теми...