Български и английски учени представиха иновативни изследвания за изкуствения интелект на специална работна дискусия

Събитието се проведе в рамките на проект “Science²“ и е част от паневропейската кампания на ERC = Science² на Европейския изследователски съвет (ERC)

В рамките на два дни учени от България и Великобритания представиха иновативни изследвания за изкуствения интелект (AI) на специална работна дискусия и демонстрации на тема „Наука за изкуствения интелект и роботи в България“. Събитието се проведе в рамките на проект “Science²“. Той се изпълнява от Център за изследвания и анализи (ЦИА) чрез европейската рамкова програма „Хоризонт 2020“ и е част от паневропейската кампания на ERC = Science² на Европейския изследователски съвет (ERC).

В първия ден се състояха лекции, свързани с програмирането, конструирането и ползите от роботиката – как се въвежда изкуствен интелект в икономическия и социален живот, как той може да подобри човешкото здраве и какви са процесите на създаване и въвеждане на различни технологии, системи за сигурност и др., като част от технологичното развитие на обществото. По време на втория ден от работната дискусия, участниците се запознаха с предимствата на носещите, микро и нано роботи.

В програмата се помести и изложбата ScienceSquared с мултимедийно съдържание в областта на AI и роботите. Участниците получиха допълнително информация за Европейския Научен Съвет (ЕСН) и възможностите за финансиране на научни проекти. Специален гост-лектор бе проф. д-р Стоян Смуков, изпълнил успешно проект и получил финансовата подкрепа на ЕСН. Работната дискусия се организира от Център за анализи и изследвания в партньорство с Технически университет – София и Институт по механика към БАН.

Повече информация за кампанията ERC = Science2, можете да получите на sciencesquared.eu.

За Център за изследване и анализи

Център за изследване и анализи (ЦИА) е организация с нестопанска цел, извършваща дейности в обществена полза. ЦИА извършва мониторинг и анализ на състоянието и перспективите на българското образование и наука, създава мрежа от изследователски колективи и институции, работещи в тази сфера и чрез изпълнение на съвместни проекти стимулира интегрирането им в европейското научно и образователно пространство. Центърът осъществява контакти освен с националните и с чуждестранни университети, научно-изследователски центрове и организации в областта на образованието, науката и иновациите. ЦИА е партньор на различни държавни институции при изпълнението на международни и национални проекти и е член на мрежи като SEE Science, ECSITE и OBSERVAL-Net

Start typing and press Enter to search