Всеки гражданин, по собствено желание или с направление от лекар, би могъл да се изследва за респираторни вируси (грип тип А и тип B, RSV- респираторно синцитиален вирус и аденовирус) в микробиологичната лаборатория на Александровска болница. Тестът е бърз, неинвазивен и не изисква предварителна подготовка от страна на пациента. Изследва се назофарингиален секрет на място в лабораторията, който се взима със стерилен тампон към съответния кит. Резултатът се изготвя за 10 минути. Тестът не е за домашна употреба, не се покрива от здравната каса и струва 35 лв., които се заплащат в касата на лабораторията.

Микробиологът д-р Светомира Бижева обясни, че най-добрият период за провеждане на изследването е в рамките на 48 часа от началото на първите симптоми. Тестът дава информация за типа на грипния вирус и спестява ненужната употреба на антибиотици. Доказването на грипния вирус ориентира лекаря за последващ терапевтичен подход.

УМБАЛ “Александровска”

- РЕКЛАМА - евтин куриер