От днес започна раздаването на хранителните продукти от Българския червен кръст в Перник. Пакетите се предоставят по Оперативната програма за храни и основно материално подпомагане на най- нуждаещи се лица, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане. От тях могат да се възползват няколко уязвими групи хора, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане. Продуктите се получават в обявените вече от БЧК пунктове срещу документ за самоличност и подпис при спазване на всички изисквания на Регламента за защита на личните данни