Без наеми за общинските имоти в Плевен

НОВИНИ Без наеми за общинските имоти в Плевен

В Плевен освободиха изцяло от задължения за наеми всички ползватели на общински имоти, в които са преустановени дейности по силата на заповедта на здравния министър от 25 ноември. С решението си, общинските съветници целят да намалят вредните икономически ефекти от кризата с Covid-19. С това решение oбщинският съвет на практика допълни мерките в подкрепа на местния бизнес в условията на пандемията. След обявеното с решение от 13 март тази година от Народното събрание извънредно положение в страната, съветниците на предишни заседания приеха поредица от решения, с които освободиха от задължения за наемни вноски наематели на обекти – общинска собственост. В тези решения обаче към момента не бяха включени общинските обекти на територията на общината в учебните заведения, фитнес центрове и заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма. С допълването на практика и те се освобождават от наем от 28 ноември т.г. всички наематели на общински имоти. 

Още теми...