Минимално увеличение на безработицата в община Враца отчитат от Бюрото по труда,като равнището се запазва под средното за страната и 5,26% за последния отчетен месец октомври. В съседната община Криводол нивото остава високо и без работа са 24,9% от икономически активното население.