Кой е верният път за решаване на проблемите в здравеопазването?
Гост: Аркади Шарков – здравен икономист от ЕКИП

- РЕКЛАМА - евтин куриер