Бюджет 2021

Проектът за бюджет за настоящата година на община Враца прие местният парламент. Основните приоритети определени в него са развитие на градската среда и екологичен транспорт, ремонти на улици в малките населени места и обновяване на спортните бази във Враца. Свиканото извънредно заседание се проведе онлайн с единствена точка в дневния ред- приемане на финансовата рамка на общината за 2021 година. След дебати продължили около два часа, проектът стана решение с 30 гласа „за“, четири „против“ на съветници от БСП, двама съветници гласуваха „въздържал се“.

Start typing and press Enter to search