БНТ И БНР ИНИЦИИРАТ РАЗРАБОТВАНЕНА ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕДИИ

БНТ И БНР ИНИЦИИРАТ

РАЗРАБОТВАНЕНА ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ

ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕДИИ

 

По инициатива на генералните директори на Българската национална телевизия и Българското национално радио се формира работна група, която да изготви проект на Стратегия за развитието на обществените медии в България. С това общо решение завърши проведената днес в София конференция на тема „Бъдещето на обществените медии в цифровата ера“.

Сред обсъжданите въпроси бяха проблемите за преосмисляне на мисията на обществените медии в условията на дигитална среда, необходимостта от привеждане на правната рамка, в която функционират обществените медии, в съответствие със съвременните социални и технологични условия и очакванията на гражданите. В обсега на внимание бе и въпросът за финансирането на обществените медии като гарант за плурализъм на мненията  и развитието им в условията на конкуренция.

В конференцията взеха участие членове на Съвета за електронни медии, народни представители, представители на различни институции и неправителствени организации, специалисти в областта на медиите от страната, университетски преподаватели, както и водещи международни експерти, сред които  и ръководителят на отдел „Радио“ в Европейския съюз за радио и телевизия Греъм Диксън. Специално обръщение  към форума отправи еврокомисарят по цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел.

„Динамичното развитие поставя обществените медии в изцяло нова среда, изправя ги пред технологични предизвикателства и създава нови възможности за конкуренция. Всеки потребител на глобалната мрежа, блогър, влогър, инфлуенсър, та дори и телекомуникационните компании вече са част от медийната среда. На този фон особено важен за обществените радио и телевизия остава ангажиментът им към обществото – да бъдат гарант за достоверност на съдържанието и за разнообразие на гледните точки, които тe представят“ – заяви генералният директор на БНТ Константин Каменаров и подчерта, че дисбалансът между обществените и комерсиалните медии може да бъде сериозна заплаха за демократичните  принципи в обществото.

Целта на форума бе да постави началото на смислен публичен дебат по важни за развитието на гражданското общество и медиите въпроси, който да доведе до реални промени.

Публичните медии, по смисъла на действащия закон за радиото и телевизията, имат важни социални, културни и образователни функции и в този смисъл са неделима част от цялостната система на институциите, но те са и важен инструмент на активното гражданско участие при вземането на решения – информират за различни аспекти на проблемите и дават възможност за изява на различни гледни точки.

Заместник-председателят на Комисията по култура и медии в Народното събрание Диана Саватева, която взе участие в конференцията, изрази готовност изготвения проект на стратегически документ да бъде представен пред депутатите в Парламента.

Start typing and press Enter to search