БНТ2 ПРЕДАВА ПРЯКО ИЗСЛУШВАНИЯТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ОБЩЕСТВЕНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ

На 3 и 4 юли (сряда и четвъртък) БНТ2 ще излъчи пряко от Съвета за електронни медии публичното изслушване на кандидатите за генерален директор на БНТ.

Съгласно Решението на медийния надзорен орган до третия етап от процедурата за избор на Генерален директор на БНТ са допуснати шестима кандидати.

Всеки от допуснатите до изслушване кандидати разполага с 40  минути за кратко представяне на своята концепция за развитие на обществената медия и за отговори на въпроси от членовете на СЕМ и от представители на БНТ. След приключване на изслушването Съветът за електронни медии, при изразено съгласие от страна на кандидата, предоставя възможност на присъстващите журналисти да зададат своите въпроси.

Поредността на представяне на кандидатите е определена според входящия номер на постъпилите заявления за участие в конкурса.

На 03 юли (сряда) ще бъдат изслушани:

09:30 ч. – 11:45 ч. – Сашо Йовков

12:15 ч. – 14:30 ч. – Никола Тодоров

14:45 ч. – 17:00 ч. – Явор Симов

На 04 юли (четвъртък) своите концепции за управление на БНТ ще представят пред СЕМ:

09:30 ч. – 11:45 ч.   – Сашо Диков

12:15 ч. – 14:30 ч. – Емил Кошлуков

14:45 ч. – 17:00 ч. – Стоил Рошкев

Start typing and press Enter to search