Софийската духовна семинария стана много красива. През 2017 г. правителството отпусна 2,4 милиона лева за укрепване, преустройство и основен ремонт на помещенията и сградата. Запознах се с извършените строителни дейности, разгледах и модерните учебни зали, оборудвани с интерактивни дъски, компютри и лаптопи. Държавата ще продължи активно да подпомага вероизповеданията, както досега. През 2019 г. правителството отпусна на Българската православна църква близо 25 милиона лева. От тях 20 милиона бяха за заплати на свещенослужителите на БПЦ, което се извършва за първи път след приетите промени в Закона за вероизповеданията, останалите 5 милиона сума са за възстановяване на значими храмове и манастири.

- РЕКЛАМА - евтин куриер