Болниците могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за справяне с пандемията

От днес болниците ще могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ по процедурата „Мерки за справяне с пандемията“. Критериите за кандидатстване в проектното предложение на Здравното министерство, са разделени в три категории. Всички болници, които отговарят на изискванията, имат срок до 21-юни, за да изпратят отговор до ведомството. Средствата по проекта са предвидени за ремонти и обособяване на отделни помещения към болници за лечение на пациенти с Covid, както и за медицинско и болнично оборудване. Работата на центровете по трансфузионна хематология и диагностика на Covid, ще бъде организирана така, че да се сведат до минимум преките контакти между носителите на вируса и медицинския персонал. Това означава, че връзката между лекар и пациент ще се осъществява първоначално от разстояние, а по преценка на лекаря – и лично. Промените трябва да подготвят болниците за бъдещи епидемични ситуации. Бюджетът по процедурата „Мерки за справяне с пандемията“ е над 129 млн. лв. Той е осигурен по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Министерството на здравеопазването ще подаде проектните предложения до 29 юли. Инвестициите по процедурата са по линия на инструмента REACT-EU.

Start typing and press Enter to search