БРЕМЕННОСТ И МАЙЧИНСТВО

Министерство на труда и социалната политика: „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ Връбница е постъпила информация за три деца…

На 30.08.2019 г. в отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ Връбница е постъпила информация за три деца,...

Start typing and press Enter to search