Художествена галерия – Добрич рестартира творческия сезон след края на карантината с изложбата “Портрети и автопортрети”. Експозицията включва творби от фонд “Живопис” на галерията, които са дело на няколко поколения автори със свой различен, неподражаем стил и майсторство. Сред тях са едни от най-известните български художници, като акад. Светлин Русев, проф. Панайот Панайотов, Дора Бонева, Едмонд Демирджиян, Николай Карамфилов, разказа Пенка Димитрова, главен уредник в Художествена галерия – Добрич. Изложбата показва развитието на портрета от началото на ХХ век до наши дни, като жанр отразява по особено непосредствен, но все пак деликатен начин, промените във възгледите и естетическите критерии на своето време. Посетителите могат да видят творби от класическия портретен жанр – официален портрет, портретна композиция или групов портрет, автопортрети на художници. Особено любопитен е представеният в изложбата групов портрет на Николай Карамфилов, на който са изобразени като студенти проф. Валентин Колев, проф. Андрей Даниел, Стефан Янев, Мими Добрева, Милко Божков и др., допълни Пенка Димитрова. Изложбата е опит за общ панорамен творчески портрет на изобразителното изкуство от началото на ХХ век до наши дни, който носи образното послание на художниците, но има и своето историческо значение.
Всички посещения в Художествена галерия – Добрич се извършват при стриктно спазване на здравните и хигиенните изисквания. Посетителите влизат в сградата само след дезинфекция и с предпазни маски, а разглеждането на творбите се извършва при спазване на социална дистанция от 1,5 м. Видео – Григор Маринов. Монтаж – Емил Граничаров.