Бюджетни комисии в ЕП потвърдиха постигнатия компромис за върховенството на закона

Комисиите по бюджет и бюджетен контрол на Европейския парламент потвърдиха постигнатия компромис между институциите по механизма за върховенството на закона. Решението бе взето с 54 гласа “за”, 12 “против” и нито един “въздържал се”. Според постигнатото временно споразумение, Комисията ще разследва вероятните нарушения, които засягат или рискуват да засегнат бюджета на ЕС и може да предложи замразяване или орязване на плащанията към определено правителство.
Решението трябва да бъде взето в Съвета с квалифицирано мнозинство, като вотът трябва да стане в рамките на един месец или на три при изключителни случаи, след като бъде получено предложението.
Ако механизмът е задействан към страна-членка, тя въпреки това ще бъде задължена да продължи плащанията до крайните бенефициенти, като местни власти, НПО-та и студенти.
Новият закон няма да се прилага само ако има пряка злоупотреба с европейските фондове, но и при рискове и системни случаи, като заплаха за независимостта на съдебната система, неизпълнение на задължителни решения и ограничаване на правни средства за поправяне на проблемите.
За да влезе механизмът в сила, трябва да бъде постигнато компромисно решение в Съвета на първо четене, за което е необходимо квалифицирано мнозинство. След това текстът трябва да бъде върнат в Европейския парламент първо за одобрение в комисиите и след това от целия парламент. Ако това стане, той ще влезе в сила от 1-ви януари.

Start typing and press Enter to search