„Център за дигитални създатели“ ще бъде изграден в Попово

НОВИНИ „Център за дигитални създатели“ ще бъде изграден в Попово

В Професионална гимназия по техника и лека промишленост в  Попово започва изграждането на „Център за дигитални създатели“ по националната програма „Изграждане на училищна SТЕМ среда“. Проектът е на стойност 300 000 лева и предвижда създаването на нови учебни кабинети, както и въвеждането на нов учебен предмет „Роботика и сензорни системи“. Фокусът на учебното съдържание ще е създаване на дигитални проекти и технологични решения в три направления – инженерни науки, технологии и арт изкуство. Учениците ще разполагат и с четири  лаборатории – по „Приложно програмиране“, по „Компютърна техника и технологии“, по „Роботика и сензорни системи“ и по „Графичен дизайн и мода“. Ще има и презентационен център, където учениците ще представят крайните резултати от изследователската си и проектна дейност.

Популярни

Още теми...