Частни фондове възразяват срещу промени в Кодекса за социалното осигуряване

НОВИНИ Частни фондове възразяват срещу промени в Кодекса за социалното осигуряване

От Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване категорично възразяват срещу направените от КНСБ предложения за промени в Кодекса за социалното осигуряване между първо и второ четене в парламента. Частните фондове смятат, че ако те се възприемат, над 3 милиона осигурени за втора пенсия и техните наследници ще бъдат ощетени. Според фондовете предложението на КНСБ за един вид пенсия от универсален фонд, която е пожизнена, без право на унаследяване и без оглед на нейния размер, която да се отпуска и когато човек придобие право на основна от НОИ, обезсмисля капиталовата схема на натрупване на средства. Създава се реална опасност работещите да бъдат лишени от парите в собствените партиди, като е и предпоставка, която допълнително ще стимулира прехвърлянето на средства от капиталовите пенсионни схеми към общественото осигуряване. Фондовете казват, че така пряко ще бъдат ощетени една трета от хората, които няма да имат необходимия за държавна пенсия стаж за пенсиониране. Предложенията също накърняват правата на наследниците на осигурените в универсалните фондове, които няма да могат да получат спестените от техните близки пари.

Още теми...