Черните лешояди се завърнаха във Врачанския Балкан

За първи път от сто години в западна Стара планина е забелязана двойка черни лешояди. Те са  наблюдавани в природен парк “Врачански Балкан”. Черният лешояд или карталът е вписан като изчезнал вид в Червената книга на България преди 36 години. Процесът на изчезване започва през 50-те години на миналия век, когато не се установяват карталови гнезда и рядко са забелязвани отделни екземпляри. Преди шест години институции и неправителствени организации, паркове и дирекции, сред която и тази на „Врачански Балкан“, подготвят и започват работа по голям международен проект за завръщане на черния лешояд у нас. Започва внасянето на картали от европейски зоологически градини. В природен парк „Врачански Балкан“ са освободени десет птици. Те се подхранват и наблюдават на специално изградени площадки. Според експерти постигнатите резултати се дължат на натрупания опит при възстановяването в Стара планина на друг изчезнал вид  – белоглавият лешояд. От няколко години във Врачанския Балкан има 70 белоглави лешояда, които успешно гнездят и се размножават.

Start typing and press Enter to search