Живачен оксид или познат още като червен живак. Изключително опасното вещество, основа за направата на бомби, се съхранява на територията на Враца, в подземни складове на бившия военен завод „Гаврил Генов“. Няма яснота от кога живакът е в складовото помещение, достъпът, до което е изключително лесен. На стелажите са подредени голям брой дървени сандъци. Успокояващото е, че са запечатани.Токсичното вещество, въпреки че е с изтекъл срок на годност, може да се използва с недобри намерения и е изключително опасно и отровно за хората и околната среда.