Чистота на атмосферния въздух

ВИДЕО НОВИНИ РЕГИОНАЛНИ НОВИНИ Чистота на атмосферния въздух

Изгарянето на твърди горива в бита е основният източник на замърсяване на атмосферния въздух, отчете кметът Калин Каменов, в отговор на постъпило питане от общински съветници. През мината година превишение в нормите на фините прахови частици е регистрирано в 23 от дните, докато през 2019 те са били двойно повече. От общината уточниха още, че изграждането на независими станции за измерване чистотата на атмосферния въздух не е в тяхната компетенция, а на Изпълнителната агенция по околната среда.

Още теми...