Цветелина Пенкова беше избрана

Цветелина Пенкова беше избрана за член на борда на директорите на Европейския енергиен форум

Радвам се, че получих доверието на своите колеги да бъда избрана за член на борда на директорите на Европейския енергиен форум.

През последните две години работя активно с организацията. Европейският енергиен форум е организация с нестопанска цел, която предоставя платформа за дискусии и работа между европейските институции и заинтересованите страни в енергийния сектор.

Благодарение на силната връзка и активната комуникация между регулаторите и индустрията, Европейският енергиен форум предлага практични, приложими и работещи решения за енергийната трансформация в ЕС.

В новата си позиция ще насоча дебата на европейско ниво към нуждата от целенасочени инвестиции в иновативни малки и средни предприятия.
Практиката показва, че те имат потенциала да предложат работещи решения за подобряване на енергийната ни ефективност на достъпна цена.

Енергийната трансформация, която предстои, може да бъде успешна само, ако не позволим задълбочаване на съществуващите неравенства.

За целта, трябва да работим за внедряването на икономически ефективни алтернативи на използваните изкопаеми горива. Основна цел е и да подпомогнем преквалификацията на заетите в сектора, за да могат те да продължават своето развитие в енергийния сектор на бъдещето, който градим.

Start typing and press Enter to search