От 11 до 13-ти ноември в София фондация “Аутизъм днес” ще проведе първата конференция на тема “Аутизмът не е присъда”. На нея водещи специалисти ще споделят своите знания и опит в областта на Приложния поведенчески анализ- водеща терапия при аутизма.

- РЕКЛАМА - евтин куриер