Привет! През септември 2019 г. беше публикувано предложение за изменение на данъчното законодателство в България. Основната цел е хармонизирането му със съответните европейски директиви. Промените, които се предлагат, са свързани със ЗКПО, но това, което касае в по-голяма степен бизнеса, са измененията в Закона за ДДС. Те се отнасят до практиката за регистрацията на нова фирма, когато предходна такава наближи оборота за задължителна ДДС регистрация.

Какво се случва в момента?

Голяма част от бизнеса в България избягва регистрацията по ЗДДС, а в тази връзка и плащането на данъка, като контролира своя оборот. Когато една фирма достигне оборот от 50 000 лв. за период от 12 месеца, тя трябва да се регистрира по ЗДДС и да започне да начислява ДДС върху своите продукти или услуги. Поради това много собственици на бизнес избират, когато една фирма наближи този оборот, нейната дейност да се прекрати и нова фирма да я продължи при същите условия. Така при многократното прилагане на тази практика, макар приходите на годишна база на един бизнес да са повече от 50 000 лв., те са разпределени между различни лица, за никое от които не възниква задължение да се регистрира по ЗДДС.

Може да се каже, че до момента държавата по-скоро толерира тази практика. Тя не е забранена от закона и прилагането й не е тайна за никого.

Какви са предлаганите промени?

Цялата статия –>> https://www.advokatami.bg/pravo/promeni-dds-registracia