Депутатите обсъждат промени в Закона за радиото и телевизията

НОВИНИ Депутатите обсъждат промени в Закона за радиото и телевизията

В парламентарната комисия по културата и медиите ще обсъждат проекта за промени в Закона за радиото и телевизията, който беше внесен вчера от Министерския съвет. Измененията предвиждат нов принцип на финансиране на Българското национално радио и Българската национална телевизия . Предлага се те да получават трансфер от държавния бюджет, който ще се определя ежегодно за компенсиране на нетните разходи за предоставяните от БНР и БНТ медийни услуги и дейности в изпълнение на обществената им мисия. С проекта за промени се отменят разпоредбите, регламентиращи Фонд „Радио и телевизия“, който от влизането в сила на закона така и не започна да функционира. В проекта детайлно е разписана мисията на обществените медии. Определен е Съветът за електронни медии за администратор на държавната помощ за предоставените от БНР и БНТ медийни и други услуги в изпълнение на мисията им и издадената лицензия за възлагане на обществена услуга. Генералният директор на Българското национално радио Андон Балтаков припомни проблема с хроничното недофинансиране на обществените медии и че до момента финансирането е на час програма. Той коментира, че внесеният проект „наистина приближава обществените медии – БНР и БНТ, към представите за европейски обществени радио и телевизия“. За размера на трансфера от държавния бюджет ще има приета от правителството методика за оценка на разходите. „Аргументирано със съответните анализи ще кажем: За да създаваме тази програма, за да изпълняваме обществената си функция – на нас ни трябват толкова пари“, отбеляза Андон Балтаков. 

Още теми...