Депутатите приеха промени в Закона за управление на отпадъците

Общините ще бъдат длъжни да събират разделно текстилни отпадъци и обувки, освен хартия, метал, стъкло и пластмаса. Това окончателно записа парламентът с гласуваните промени в Закона за управление на отпадъците.Промените в закона са свързани с изпълнение на евродиректива, заради която законодателно се завишава целта за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци у нас до 65 на сто и намаляване до 10 на сто на депонираните битови отпадъци към 2035 година.Общините ще имат допълнителен ангажимент по задължително разделно събиране и на текстилни отпадъци наред с хартия, метал, стъкло и пластмаса, а биоразградимите отпадъци общините ще трябва да ги разделят и рециклират при източника или да се събират разделно и да не се смесват с други видове отпадъци.Управляващите подчертаха, че основната цел на промените е да се ограничат рисковете за околната среда при дейностите с третиране на отпадъци.

Start typing and press Enter to search